SIF Q 

SIF Q Talentcenter
Talentcentret i SIF Q er et tilbud til områdets bedste en U12 pigespillere i Silkeborg og i omegnsklubber, der gerne vil udvikle deres fodboldmæssige kompetencer i et eliteorienteret miljø, og som har en seriøs indstilling, læringslyst og fodboldglæde.

Talenttræningen er et tilbud om supplerende træning med start medio august. Kampe og normal træning foregår i det første år i spillerens egen klub. Kriteriet for at kunne deltage i træningen er, at spilleren bliver indstillet til træningen af sin egen klubtræner.

Blandt pigerne i talentcenteret udpeger SIF Q omkring 1. maj, de spillere, som vurderes kan begå sig i SIF Qs U13-trup. Øvrige U13 spillere, som ikke bliver valgt til at skifte til SIF Q, bliver inviteret til at forsætte på talentcenteret i hele deres U13 år.

Der vil løbende blive udvidet, og nogle spillere vil få tilbud om at skifte til SIF Q i løbet af året, da truppen udvides i forbindelse med, at pigerne går fra otte- til ellevemandsturnering i den efterfølgende sæson. SIF Q tilstræber i sidste ende en trup på 18-20 piger for en årgang.

Talent Team i samarbejde med eliteSilkeborg
For de nye piger tilbyder SIF Q i samarbejde med eliteSilkeborg pigerne at gå på Talent Team på Sølystskolen fra 7.-9. klasse.

Talent Team på Sølystskolen er et samarbejde med eliteSilkeborg, hvor kommunen tilbyder de motiverede og dygtigste pigefodboldspillere i området at dyrke deres sport i balance med den normale boglige uddannelse. Der er tilknyttet en mentaltræner, sportsdiætist, fysioterapi  samt en DBU-uddannet fodboldtræner, som tilbyder morgentræning to gange ugentligt som supplement til den normale klubtræning.

EliteAkademiet
SIF Q opfordrer alle spillere i klubben at kombinere ungdomsuddannelse med optagelse i sS EliteAkadademiet. Her giver vi mulighed for at kombinere uddannelse med mere fodboldtræning.
Fodboldtræningen vil være med fokus på individuel udvikling og foregå i samarbejde med SIF Q U18-træner.

Ungdomsuddannelser omfatter Silkeborg Gymnasium, Silkeborg Business College (HHX og HG), erhvervsuddannelser, Silkeborg Efterskole samt 10 klasse Silkeborg Ungdomsskole.

SIF Q og Efterskoler
SIF Q opfordrer de spillere, som ønsker at kombinere en fodboldkarriere med et efterskoleophold at søge optagelse på enten Silkeborg Efterskole eller Levring Efterskole. I begge tilfælde vil det være muligt at træne og spille fodbold i SIF Q under sit efterskoleophold, hvor der også er fokus på fodbold i skoletiden.

Holdninger
I vores tilgang til pigerne i SIF Q arbejder vi med at udvikle spillerens tekniske niveau, spilforståelse, selvtillid, personlige udstråling og vinderpsyke. Vi har tilstrækkelige ressourcer til at give hver enkelt spiller fokus under træning og personligt feedback på deres udviklingsområder. Vi sætter den enkelte spiller i centrum, så hver pige kan udfolde sine muligheder for udvikling.

Vi arbejder på at gøre pigerne til selvreflekterende, ansvarsfulde og selvstændige spiller, som kan tage ansvar for egen udvikling. Det mener vi skaber den bedste mulighed for udvikling af det enkelte talent.

Vision og mål
SIF Q har ambitioner om at være med til at udvikle de bedste fodboldtalenter i  Danmark og være repræsenteret i de bedste rækker på alle årgange.
SIF Q arbejder på den korte bane at at få tildelt DBU U18 licens, hvis vil være katalysator for at hæve niveauet på de ældre årgange i SIF Q.

Læs mere om pigefodbold i SIF Q.

Kontakt

Talent Team og Akademitræner

Henrik Krogh

@henrik.krogh89@gmail.com                                                                                                                         T: 23 36 19 89