MODEL 

OG 

PRISER 
  Talent Team

College-modellen

• Klubben udvælger suverænt deltagerne

• Klubben forestår adm.

• Aftalen er uopsigelig under gældende vilkår(bilag 1) • Pris fastsættes og opkræves af klubben
• Ved mere end 15 deltagere kan søges støtte fra eS til ansættelse af akademi koordinator. Koordinatorstøtte op til 50.000,- se funktionsbeskrivelse
• Akademilicens 25.000,-  
Visitering og optag • Samarbejdsklubben opstiller kriterier for optagelse og forestår selv visitering, prioritering og indstilling

Akademi-modellen

• For alle optaget på akademiet (uafhængigt af klub)

• eS udvælger samarbejdsklub og der indgås samarbejdsaftale (akademilicens ud fra gældende kriterier)

• Deltagerpris 4000,-  
• 1-3 idrætspecifikke træninger  
• 1-2 basis-træninger i eS regi  
• Ved mere end 15 deltagere kan søges støtte fra eS til ansættelse af akademi koordinator. Koordinatorstøtte op til 50.000,- se funktionsbeskrivelse
• Akademilicens 25.000,- Der dispenseres for licensbetaling ved under 15 elever.
•Klubberne kompenseres for trænere og koordinator Beløb i aftales i akademiaftens bilag 3
Visitering og optag • EliteSilkeborg har det sportslige ansvar. • Samarbejdesklubbens talentansvarlige og evt koordinatoren opstiller sammen med eS kriterier for optagelse og forestår (evt sammen med konsulent fra forbundet) visitering, prioritering og indstilling

Basis-modellen

• For udøvere uden specifikt træningstilbud

• Elever kan kun tilmeldes basistilbuddet, hvis der ikke er college eller akademitilbud i pågældende sportsgren

• Gratis for TD-godkendte elever  
• Det er tilladt at træne i klub i skemahullerne men klubberne • Kompenseres ikke herfor, klubben kan søge tilskud i eS øvrige puljer.
Visitering og optag • eS forestår selv visitering, prioritering og indstiller elever • Forbund, klub og Team Danmark tages med på råd • Der optages efter eliteSilkeborgs standard