TALENT 

TEAM 
  Talent Team

Talent Team samarbejdsaftale_skabelon 2018-19 her er den fulde aftale.

Langsøskolen: tirsdag og/eller torsdag kl. 8.15-9.45Sølystskolen: onsdag og/eller fredag kl. 8.10-10.10

Samarbejdsklubben tildeles støtte pr. elev i Talent Team klasserne som gennemfører morgentræning der efterlever Talent Team samarbejdsaftalen. Ved gennemførsel menes at eleven møder til træning i overensstemmelse med regler for almen undervisning. I tilfælde af skader eller andet gyldigt fravær fra morgentræning er der mødepligt enten til specialtræning, eS basistræning eller supportfunktioner.

Samarbejdsklubben modtager en basisydelse på kr. 500 pr. elev pr. ugentlig træning for et skoleår ved opfyldelse af nærværende aftale.

Tillæg kan opnås ved opfyldelse af nedenstående krav:

* Der er max. 15 udøvere pr. træner ved hver træning

* Der er en træner tilstede ved hver træning med eller igangværende højeste nationale uddannelsesniveau.

* Der skal årligt laves en udviklings- og handlingsplan for morgentræning

* Talent Team klubkoordinator deltager i et årligt Talent Team evalueringsmøde

* Talent Team klubkoordinator som opfylder krav i samarbejdsaftalen

Tillægget er kr. 500 pr. elev pr. ugentlig træning for et skoleår.