SILKEBORG IF 
  
Talentudvikling spiller en stor rolle i Silkeborg IF, hvor man med Vision 2018 satser massivt på egne talenter, som i løbet af de kommende sæsoner skal fylde mere og mere på klubbens førstehold.

Uddannelsessamarbejdet med Talent Team og eliteAkademiet spiller en vigtig rolle i den vision, da det er med til at sikre de bedste rammer og en tydelig kobling mellem elitesport og uddannelse. Det er særligt vigtigt i de år, hvor træningsmængden stiger, og kravene vokser sig større, hvilket de i SIFs struktur særligt begynder at gøre omkring U14, hvor de fleste af klubbens elitespillere begynder i 7. klasse på Talent Team.

Herfra og frem til endt ungdomsuddannelse fra enten HHX, STX eller HG fortsætter intensiteten af træningen med at stige.

For Silkeborg IF har Talent Team medvirket til et markant løft i fodbolduddannelsen og det niveau, som spillerne opnår. Et eksempel er, at der ved Talent Teams start stort set ikke var ungdomslandsholdsspillere i Silkeborg IF, mens antallet af SIF-spillere på de danske ungdomslandshold de seneste sæsoner har været stadigt stigende.

Spillerne, som optages på Talent Team, er udvalgt fra Silkeborgs nærområde og primært via forløbet på SIF Fodboldsskolen og SIFs U13 elitehold. For de dygtigste og mest målrettede talenter, vil der være mulighed for et 3-årigt forløb i folkeskolen samt efterfølgende tre år i sports, evt. med et års skolegang på Silkeborg Efterskole.

I morgentræningen følges SIFs periodeplan, der dækker alle ungdomselitehold. En periodeplan er en god rettesnor, så spillerne kommer igennem et fodboldpensum, der kan give adgang til klubbens førstehold. Træningen er organiseret således, at det primært er formel træning om morgenen, hvor værktøjskassen fyldes, mens det er mere funktionelt og spilrelateret om eftermiddagen, hvor de nye værktøjer afprøves i praksis.Til en af morgentræningerne opdeles spillerne i positioner, mens den anden træning foregår i grupper, hvor det er et bestemt tema, der øves.

Silkeborg IF oplever et stort kammeratskab på tværs af klasser på Talent Team og hold i klubben. Unge spillere kan se tidligere Talent Team-elever klare sig godt på klubbens ældre hold og endda på førsteholdet. Det giver en stolthed og glæde omkring projektet samt en tro på, at det kan lade sig gøre at gå hele vejen.

A+ træner til talenterne
I Silkeborg IFs talentafdeling handler det om at give de enkelte talenter den optimale udvikling helt fra U12 til U19 og i bedste fald debut på førsteholdet. Her handler det om meget mere end god teknik, og et bredt udvalg af talenttrænere er med til at sikre, at målet om at integrere de dygtigste ungdomsspillere på klubbens førstehold nås.

A+ træneren har det overordnede ansvar for at gøre klubbens største talenter parate til overgangen fra ungdoms- til seniorfodbold.

Det handler i ungdomsårene rigtig meget om, hvordan den enkelte spiller tager træningen til sig, og hvordan han udvikler sig i de rammer, som klubben giver ham. Det kan være svært at afskrive en spiller allerede på U17 eller U19, hvis han har viljen til at nå langt, fordi det i de år i langt højere grad handler om, hvad den enkelte spiller er lavet af. Derfor er det blandt topprioriteterne i SIFs talentudvikling at tilbyde de unge spillere den bedste træning, både individuelt og som hold.

 

For SIF er det vigtigt, at man i klubben kan stå inde for, at spillerne får de bedste muligheder for at indfri deres fodboldpotentiale, at de får en god uddannelse, og at de rammer, som de optræder i, kommer til at sætte et positivt og givtigt præg på deres personlige udvikling i nogle vigtige ungdomsår.

– Vi er vores ansvar bevidst og tror på, at vi har mulig-heden for at give de drenge, som gennemgår vores struktur noget helt ekstra-ordinært med på vejen. Vi er naturligvis dybt afhængige af et godt samarbejde med såvel spillere som forældre, siger Silkeborg IFs udviklingschef Jesper Stüker.

Mentaltræning
Spillerne lærer i Silkeborg IF tidligt, at det er vigtigt at yde sit bedste som individ og som team for at kunne opnå succes på banen år efter år og med tiden på klubbens førstehold.

Det kræver både overskud, format og vilje hver dag at kæmpe for at være foran kammeraterne på fodboldbanen og i klasseværelset, og det kræver stort mod at gå efter drømmen. Til at arbejde med dette har SIF ansat mentaltræner Jane Meyer-Zeuthen, som sammen med klubbens elitetrænere har fundet frem til en række aldersrelaterede mentale fokuspunkter, som sammen med målrettet fodboldtræning skal give spillerne de bedste forudsætninger for at nå det overordnede slutmål om at spille kampe for SIFs førstehold.

Der er vigtig læring at hente i forhold til, hvordan man holder fast i processen og de langsigtede mål, selv om der i et elitemiljø altid vil være en risiko for, at man ikke når sine mål. Men bevidstheden og erfaringerne med at forsøge vil uden tvivl komme SIFs unge spillere til gode i deres videre livsforløb, og i sidste ende vil det også udmønte sig i dygtige og mentalt stærke spillere, som kan repræsentere SIF på allerbedste vis i de kommende år ud fra værdierne overskud, format og vilje.

De unge talenter i SIlkeborg IF står i kø for at blive rykket op på klubbens førstehold, hvor flere af dem allerede er slået igennem. I sæsonen 2014/2015 blev hele fire af førsteholdstruppens 21 spillere hentet op fra den nuværende U19-årgang, mens yderligere en spiller blev solgt til storklubben Ajax Amsterdam, der er kendt for at have givet en lang række danskere chancen på højeste niveau i såvel Æresdivisionen og mod store europæiske klubber. Ved indgangen til sæsonen 2015/2016 har ti af førsteholdstruppens 22 spillere fået enten hele eller det meste af deres fodboldopvækst på klubbens egne ungdomshold, hvilket er et godt skridt på vejen mod målsætningen om, at holdet skal være båret af spillere, der har spillet ungdomsfodbold på de fleste af klubbens ungdomselitehold.