ELITE 

PULJEN 
  Talent Team

Elitepuljen

Puljen er målrettet ikke professionelle unge til og med 25 år, talentfulde idrætsudøvere, der har potentiale til at deltage i EM, VM eller OL samt World Cup på højeste internationale seniorniveau inden for en 4-årig periode. Puljen er på 150.000,- og kan give støtte til ophold og rejseaktiviteter mv. i forbindelse med deltagelse EM, VM eller OL samt World Cup på to måder:

Elitepuljen

Kriterier for godkendelse lyder:
- Træningslejr/ophold eller konkurrence i forbundsregi, der ikke er fuldt dækket økonomisk af
klub eller forbund.
- Øvrige udgifter forbundet med deltagelse i EM, VM og OL eksempelvis rejse- eller
boligudgifter, supplerende undervisning, special træning mv.
- At forbundet bekræfter talentets potentiale, deltagelse samt leverer budget på aktiviteter
frem mod deltagelse.
- At eliteSilkeborg og Silkeborg Kommune kan benytte udøverens immaterielle rettigheder og må på vegne af udøver og klub søge fonde mv.
- At der på vedlagte bilag fremgår type af udgift samt støttebeløb fra klub og forbund samt
nettoprisen.
Der ydes ikke støtte til:
- Der støttes ikke indkøb af udstyr
- Der støttes ikke til forbundsansatte