eliteSilkeborg støtter talenter via talentpuljen og klubudvikling i medlemsklubber via udviklingspuljen.

Udviklingspuljen
Formålet med Udviklingspuljen er at støtte og hjælpe klubber i gang med nye talentprojekter, at udvikle lokale centrale talentudviklingsmiljøer samt at sikre talenttiltag i klubber, der økonomisk ikke er i stand til at løfte opgaven alene.

Ligeledes ønsker eS med Udviklingspuljen at højne det sportslige og faglige niveau i talentarbejdet og at hjælpe klubberne med at leve op til eS’, specialforbundenes og Team Danmarks krav.

Støtten kan søges af klubber, som enten er medlem af eS eller som minimum har gennemført stadie 2 i ansøgningsproceduren.

Læs mere om Udviklingspuljen 2017.

Søg om støtte fra Udviklingspuljen.

Talentpuljen
Talentpuljen har til formål at hjælpe enkelte unikke talenter til optimale træningsforhold samt at sikre individuel sportslig udvikling og støtte specifikke aktiviteter, faciliteter, rejser, udstyr mv.

Støtten er målrettet eS’ toptalenter inden for samtlige af Silkeborg Kommunes prioriterede idrætsgrene, og det er et krav, at talentet lever op til eS’ og Team Danmarks krav til niveau og potentiale.

Læs mere om Talentpuljen 2017.

Søg om støtte fra Talentpuljen.

Talent Team støtte 2017-18
Støtten har til formål at sikre morgentræning for de 12-15-årige udøvere på Talent Teams 7.-9. klasse. Støtten gives for at kompensere samarbejdsklubberne ift. ansættelse af morgentrænere samt for at bidrage til sikring af et højt sportsligt og fagligt niveau i træningen.

Støtten er udelukkende til samarbejdsklubber som leverer morgentræning til elever på Talent Team, ligesom det er et krav, at den pågældende klub lever op til både eliteSilkeborg og Team Danmarks niveau og kvalitet.

Læs mere om Talent Team støtte 2017-18.

Akademistøtte
Akademistøtten har til formål at sikre morgentræning for de 15-20-årige udøvere på en af eliteAkademiets linjer på ungdomsuddannelser, at kompensere samarbejdsklubberne ift. ansættelse af morgentrænere samt at sikre sportsligt og fagligt niveau i træningen.

Støtten gives til klubber som tilbyder akademi(college)træning til eS-godkendte toptalenter, ligesom det er et krav, at den pågældende klub lever op til eS’, specialforbundets samt Team Danmarks krav til niveau og kvalitet.

Læs mere om Akademistøtten: Akademistøtte skoleåret17-18.

Støtte og puljestørrelser vil variere efter ansøgninger og fordeling af midler til aktiviteterne.

Spørgsmål og ansøgning bedes sendt til info@elitesilkeborg.dk.