HISTORIE 
 

eliteSilkeborg blev etableret i efteråret 2013 som et samarbejde mellem syv lokale idrætsklubber, Team Danmark og Silkeborg Kommune. De syv idrætsklubber var Silkeborg IF Fodbold, Silkeborg-Voel KFUM, Silkeborg Kajakklub, Silkeborg Roklub, Mountainbike Klub Silkeborg, Silkeborg Ry Golfklub og Silkeborg Orienteringsklub. Siden da er en lang række øvrige klubber blevet optaget i samarbejdet, og der kommer stadig flere til løbende.

Se alle medlemsklubberne her.

eliteSilkeborg har til formål at styrke og målrette talentudviklingen for unge atleter og gøre overgangen fra ungdoms- til senioridræt mere flydende, så flere Silkeborgtalenter i fremtiden vil opnå succes ved store stævner som blandt andet EM, VM og OL. Det mål skal nås ved at skabe nogle gode rammer for at udvikle et talentmiljø på internationalt niveau, så de unge udøvere bliver i stand til at præstere på seniorniveau og opfatter sig selv som fremtidige professionelle udøvere.

For at lykkes med den overordnede målsætning arbejder eliteSilkeborg ud fra tankegangen, at et talent ikke er et fast standpunkt, men et udtryk for et stort udviklingspotentiale, som bedst udfoldes i trygge og professionelle rammer.

eliteSilkeborg støtter byens eliteklubber i at skabe de bedst mulige rammer for talentudviklingen af deres unge atleter, ligesom eliteSilkeborg går i direkte dialog med talenterne for at hjælpe dem til at nå deres potentiale.

Fællesskabet er i dag åbent for alle typer af eliteidrætsudøvere og klubber med talentudvikling på dagsordnen.

eliteSilkeborg arbejder ud fra tanken om, at et fælles mål berettiger enhver indsats.

  • eS skal være centralt bindeled mellem de sportsklubber i Silkeborg der ønsker at satse på talentudvikling
  • eS skal gennem synergier og samarbejde skabe bedre rammer for udviklingen
  • Sportsligt, organisatorisk, økonomisk og politisk skal eS støtte de foreninger og enkelt udøvere der udmærker sig
  • eS skal understøtte det arbejde der gøres allerede
  • eS skal stille krav til kvalitet, niveau og struktur i de specifikke sportsgrene
  • eS skal være behjælpelig der hvor den enkelte forening har mangler eller udfordringer i at kunne leve op til kravene