HHX 

BUSINESS 

COLLEGE 
  
Undervisningen på sportslinjen på HHX tilrettelægges, så der er mulighed for morgentræning og frihed til ekstra udfordringer forbundet med sport. Uddannelsen samarbejder i øjeblikket med Silkeborg IF Fodbold, Silkeborg-Voel Håndbold og Silkeborg kajakklub, og gennem samarbejdet med eliteSilkeborg er flere idrætsgrene på vej ind, således at der skabes et bredt fagligt og socialt fællesskab med andre sports- og idrætsudøvere.

Studieretningsfagene er virksomhedsøkonomi, afsætning og idræt, hvor der er særlig fokus på at inddrage områder som sportsbranchen, kost og ernæring i undervisningen.

Med denne studieretning har du mulighed for at læse videre på alle videregående uddannelser, men det kunne være særligt oplagt at læse videre inden for idræt, marketing, økonomi eller oplevelsesøkonomi. Du kan naturligvis også vælge at søge en elevplads eller arbejde med salg og økonomi inden for sportsbranchen.

På sportslinjen på HHX tages der højde for, at eleverne dyrker idræt på et højt niveau, og der er derfor plads i skemaet til både træning, teori og til at være sammen med ligesindede unge mennesker i et hyggeligt, sjovt og socialt fællesskab.

Klassens studietur indebærer et helt specielt program, så det passer med det fokus, sportslinjen har.

På første år tager vi sandsynligvis på studietur til Berlin. Det koster ca. 2.200 kr. På andet år tager vi til  et sportssted (f.eks. Club La Santa). Studieturen er obligatorisk, da vi afvikler en del idrætsteori på denne tur. Det bliver den ultimative sammensmeltning af teori, træning og socialt sammenhold.

Du skal regne med, at det koster ca. 6.000 kroner at deltage på denne tur. Prisen indeholder: fly, transfer, mad, leje af sportsudstyr og instruktionen til de forskellige aktiviteter vi skal deltage i.

Mandag, tirsdag og torsdag er mødetiden i skolen kl. 9.30, da der skal være mulighed for morgentræning.

Nogle har behov for at få fri til særlige træningspas/udtagelser. Det aftales individuelt med kontaktlæreren, der også vil sørge for erstatningstimer, hvis der er brug for det.

Studieretningen fokuserer på selvstændighed, ansvarsbevidsthed, godt kammeratskab og det at have “en sund sjæl i et sund legeme”.. Skolens primære ansvar er den sunde sjæl, mens klubberne har det primære ansvar for det sunde legeme. Silkeborg Business College har sørget for, at der er en kostpakke til sportseleverne tre dage om ugen, og stiller sammen med klubberne også træningsfaciliteter og instruktører til rådighed, så dele af sportselevernes individuelle træning ikke behøver at foregå i klubben.

Som ansvarlig koordinator for sportslinjen, er det min opgave, at være kontaktperson for eleverne og samarbejde med kontaktpersonerne for de andre idrætsgrene. Koordineringen går både i forhold til det faglige, trivsel og idrætsaktiviteterne, så eleverne får det hele til at fungere. Ud over koordinatorfunktionen har det været traditionen, at jeg har været lærer for samtlige sportsklasser i virksomhedsøkonomi, hvilket giver mulighed for at være i kontakt med eleverne på stort set daglig basis.

Spørgsmål vedrørende sportslinjen på HHX stilles til Unnur Christensen:

Kontakt

Unnur Christensen
uch@handelsgymnasiet.com
Tlf: 3053 7585