ELITE 

AKADEMIET 
  Talent Team
eliteAkademiet er din mulighed for at kombinere sport og uddannelse efter 9. Klasse. eliteAkademiet består i et samarbejde mellem eliteSilkeborg, et bredt udsnit af sportsklubber og byens ungdomsuddannelser.Visionen er, at tilbyde en koordineret indsats, der beror på en fælles tilgang til idrætstalenter og uddannelse. Dette skal sikre, at du efter 9. klasse tilbydes et miljø, hvor der både tages hensyn til et elitært træningsprogram, og at du kommer godt igennem din ungdomsuddannelse. Målet er, at du som dedikeret idrætsudøver ikke skal gå på kompromis med hverken din skole eller din sport.

Foruden ungdomsuddannelserne er Silkeborg Ungdomsskole (10. Klasse) og Silkeborg Efterskole (10. Klasse) også en del af eliteAkademiet.

STX: Du deltager i grundforløb fra uge 33-41 og træffer undervejs valg om linje. I grundforløbet kan du træne alle tre akademitræninger hver uge.

HHX: Du kan som elev i sportsklassen fra starten deltage i 3 Akademitræninger ugentlig. Ved valg af sportsklassen tilbydes du ikke at vælge linje efter grundforløb idet du har valgt.

SOSU: Dine træningspas skal aftales individuelt med rektor og studievejleder.

HF, HTX, EUX, EUD og SOSU: Går du på en af disse uddannelser kan du kun sikres alle akademitræning hvis du har en Team Danmark godkendelse og vælger forlængede uddannelsesforløb.

Kontakt

Heidi Simonsen – Eliteakademi ansvarlig HESI@hotmail.com

SØG OPTAGELSE TIL ELITEAKADEMIET

Læs mere om den enkelte uddannelse her: