OPTAGELSE 

Sportsudøvere, som ønsker at udvikle sit talent sideløbende med 9./10. klasse på efterskole eller med en ungdomsuddannelse, har mulighed for at blive optaget i eliteSilkeborgs sportsklasser på følgende skoler/uddannelsessteder:

Silkeborg Efterskole: 9. og 10. klasse

Silkeborg Ungdomsskole (10. klasse)

Silkeborg Gymnasium (STX)

Silkeborg Business College (HHX, HG)

Silkeborg Tekniske skole (HTX og erhvervsuddannelser)

eliteSilkeborg koordinerer træning i skoletiden i samarbejde med et udsnit af byens idrætsklubber og ovenstående uddannelsesinstitutioner.

Efter modtagelse af ansøgningen sender eliteSilkeborg bud efter en sportslig anbefaling fra udøverens nuværende klub og/eller forbund for herefter at vurdere den samlede ansøgning om optagelse på ønskede skole/ungdomsuddannelse.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist til eliteSilkeborg Klik her

Ansøgere får svar om optagelse i eliteAkademiet fra eliteSilkeborg.

OBS: Pågældende ansøgning vedrører udelukkende den sportslige godkendelse. Husk derfor også at ansøge om optagelse på det ønskede uddannelsessted efter de normale ansøgningsprocedurer.

Du finder links til ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelserne her:

Silkeborg Gymnasium (STX)

Silkeborg Business College (HHX, HG)

Silkeborg Tekniske skole (HTX)

Søg om optagelse på eliteAkademiet her:

Fornavn

Efternavn

Søger om optagelse til:

Hvis EUD/EUX hvilken?:

Skoletræning, jeg ønsker at deltage i:

Fødselsdato (dato.måned.år, eks.: 31-01-1999)

Køn
DrengPige

Adresse

Postnummer

By

Mobil

Mail

Navn forælder 1 (for- og efternavn)

Telefon forælder 1

E-mail forælder 1

Navn forælder 2 (for- og efternavn)(

Telefon forælder 2

E-mail forælder 2

Sportsgren

Klub

Træner (eller anden kontaktperson i klubben)

Telefon træner

E-mail træner

Har du en sportslig Team Danmark godkendelse?: