HG 
  

HG på Silkeborg Handelsskoles sportsklasse

Med en HG i sportsklassen på Silkeborg Handelsskole får eleverne mulighed for at kombinere elitefodbold med handel, service, IT, administration eller måske endda egen virksomhed.

Handelsskolen udbyder to fagretninger:

  • Butik og Handel og EUX Business
  • Butik og Handel

I projekterne kommer eleverne tæt på erhvervslivet og de opgaver og udfordringer, der er i branchen. Undervisningen tilrettelægges i forhold til optimal udnyttelse af elevernes evner og interesser, og man bliver udfordret både personligt, fagligt og socialt.

På Handelsskolens erhvervsuddannelse undervises der i grundfag, valgfag og erhvervsfag.

Grundforløbet består af et grundforløb 1 (GF 1), som varer 20 uger og grundforløb 2 (GF 2), som også varer 20 uger. På GF 1 gennemføres dansk D/C, engelsk D/C og erhvervsfag. På GF 2 gennemføres Erhvervsøkonomi C, Informationsteknologi C, Afsætning C, erhvervsfag og valgfag.

Grundfag EUX Business

EUX Business består ligesom grunduddannelsen af et grundforløb 1 (GF 1), som varer 20 uger og grundforløb 2 (GF 2), som også varer 20 uger. Forskellen er, at man på EUX Business får dansk C, engelsk C , samfundsfag C og erhvervsfag. På GF 2 gennemføres Erhvervsøkonomi C, Informationsteknologi C, Afsætning C, Matematik C, Organisation C og Erhvervsfag. På det efterfølgende studieår gennemføres virksomhedsøkonomi B eller matematik B, IT B, dansk A, engelsk B, tysk C og valgfag C og B.

EUX Business er obligatorisk, hvis man ønsker at uddanne sig til et kontor-/finansjob.

Spørgsmål om sportslinjen på HG stilles til Ruth Konnerup-Møller:

Kontakt

Ruth Konnerup-Møller
rkm@handelsskolen.com
Tlf. 2160 1477

Praktisk information