SILKEBORG 

GYMNASIUM 
  

Med en ungdomsuddannelse i sportsklasserne på Silkeborg Gymnasium får man en almen studentereksamen samtidig med, at man får noget af sin elitetræning lagt ind i skoleskemaet.

Elever på eliteAkademiet kan følge studieretningen med Biologi A, Matematik B, Idræt B.

STX er studieforberedende og almendannende, og på Silkeborg Gymnasium arbejder man for at udvikle både elevernes sociale og faglige kompetencer, så de får et stærkt grundlag for at tage en videregående uddannelse.

Mikkel Eltved er koordinator for Silkeborg Gymnasiums elever på eliteAkademiet og indgår derigennem i tæt samarbejde med kontaktpersonerne for byens øvrige ungdomsuddannelser samt med de ansvarlige uddannelsesansvarlige i sportsklubberne.

Koordineringen af eleverne på eliteAkademiet vedrører primært det faglige niveau, elevernes trivsel og koblingen til idrætsaktiviteterne, så elevernes hverdag fungerer.

For bedst muligt at kunne følge hverdagens faglige og praktiske udfordringer, er Mikkel Eltved fast tilknyttet sportsklasserne som teamlærer og underviser.

Spørgsmål om STX og sportsklasserne på Silkeborg Gymnasium rettes til Mikkel Eltved:

Kontakt

Mikkel Eltved 
me@silkeborg-gym.dk 
tlf. 2896 0786