CERTUS 

 
 Certus web
Når du som talent i eliteSilkeborg går på enten Talent Team eller på en af Akademiuddannelserne, har du mulighed for, udover at træne målrettet med din sport, at gøre brug af forskellige supportfunktioner, der kan forebygge skader samt at modtage behandling, vejledning og genoptræning, hvis du er blevet skadet.

Med den betydelige træningsmængde, unge idrætstalenter udsætter sig selv for, er skader en naturlig og for nogen endda en hyppig del af tilværelsen.

Vi kan ikke helt forhindre skaderne i at opstå, men vi kan styrke og forebygge samt sikre, at et skadesforløb ikke koster unødig værdifuld tid for udøveren.

Vi kategoriserer alle vores talenter som Top- og PlanTalenter, hvilket betyder, at du enten har nået den absolutte top indenfor din sport og din aldersgruppe eller har en plan om at gøre det.

Som TopTalent yder elitesilkeborg en del individuel support og støtter også økonomisk i vid udstrækning. For PlanTalenterne er det derimod nødvendigt, at de selv eller deres klub tror så meget på planen, at der på egen hånd investeres i udviklingen.

Da det ikke er økonomisk muligt at yde samme support til både til Plan og TopTalenter, har vi indført forskellige supportpakker, så du kan tilkøbe netop den, der passer til dit behov*.

eliteSilkeborg har sammen med Certus Forsikring lavet en support PLUS pakke, der gør det muligt at fastholde et kontinuerligt forløb, hvis uheldet skulle være ude.

Dette betyder således, at der er egenbetaling på følgende ydelser:

BASIS-Support 2000,- (Inkluderet i prisen for Talent Team)

  • 2 faste konsultationstider hos eS-support (fysioterapi, kostvejledning mm.), diagnosticering, rådgivning, forløbsafgrænsning og planlægning
  • Holdtræninger for at stabilisere kroppen generelt – og specifikt i forhold til skader
  • Kurser i sportsernæring, skadesforebyggelse, mental og fysisk træning

Support PLUS 2000,- (er du under 18 år, skal dine forældre tegne policen*)

  • Skræddersyede forløb for dig, der er blevet skadet (kun ved henvisning fra egen eller speciallæge)
  • Koordinering mellem forskellige aktører i en evt skadeproces
  • Specialbehandlinger, kiropraktik, laser, massage mv.
  • Sundhedsforsikring, der muliggør et sammensat og skræddersyet forløb hos eS og partnere, men samtidig giver det frie valg som alle andre sundhedsforsikringer tilbyder
  • Pakken indeholder diverse træningsudstyr
  • Der foretages screeninger og analyser af alle der tilkøber pakken

Hvis du deltager i eS-godkendt Akademitræningstilbud og tilkøber Support PLUS, er Basissupportydelserne gratis.

*Der tages højde for, at unge under 18 ikke kan tegne forsikringerne selvstændigt
Der gives rabat til søskende samt forældre