eliteSilkeborg er en del af Silkeborg Kommunes udviklingsstrategi 2024, som blandt andet har fokus på de fysiske rammer for eliteidrætten i Silkeborg.

Silkeborg Kommune vil prioritere talentudvikling og eliteidrætten, da de mange eliteudøvere inspirerer  og bidrager positivt til Silkeborg Kommunes image.

Silkeborg er med helt fremme inden for håndbold og fodbold, hvorfor Silkeborg Kommune i nærmeste fremtid vil etablere opdaterede fysiske rammer for talentudvikling og eliteudfoldelse inden for de to store holdsport.

Også de fysiske rammer for idrætsgrene, som er tæt forbundet med Silkeborg Kommunes naturgivne muligheder, for eksempel roning, kajak, mountainbike, golf og orienteringsløb er i fokus i udviklingsstrategien for 2024. 

De fysiske rammer er også afgørende for de oplevelser, som udøvere og publikum får ved eliteidrætten. Udover at det styrker områdets eksponering, bidrager store idrætsarrangementer også til fællesskab og stolthed i området omkring Silkeborg.

Partnerskab mellem kommune, idrætsforeninger, sponsorer, investorer med videre er vigtigt for afklaring og udvikling af rammerne for eliteidrætten. En velfungerende og beslutningsdygtig organisering skal understøtte konkrete resultater. I arbejdet med kommuneplanen skal der tages stilling til muligheder for at udvide og placere større faciliteter til sportsarrangementer på eliteniveau. Når grundlag er på plads, skal byrådet tage stilling til, hvordan projekterne kan indarbejdes i kommunens budget.

Læs mere om Silkeborg Kommunes talentsatsning her.