SUPPORT 

 
  
Når et ungt talent ønsker at forfølge drømmen om at slå igennem på eliteniveau, kræver det ofte store ressourcer, både fra udøveren selv men også fra forældre, trænere, ledere og mange andre med tilknytning til den unge.

eliteSilkeborg tilbyder derfor en lang række supportfunktioner til rådighed for udøverne på Talent Team og eliteAkademiet samt for medlemsklubberne. Blandt supportfunktionerne er træningscentret på College360, fysioterapi, mentaltræning, skemalagte konsultationer eller træninger, individuelle forløb samt forskellige kurser, netværksmøder og øvrige tilbud til klubberne.

eliteSilkeborg har i samarbejde med College360 (Handelsskolen) og Team Danmark skabt et trænings- og supportcenter, som skaber perfekte rammer for, at den enkelte udøver kan tilpasse og målrette sin træning specifikt til sin idrætsgren og sine målsætninger. Lokalerne på Bindslevs Plads giver mulighed for forskellige former for holdtræning, styrke- og stabilitetstræning samt genoptræning. Herudover er et af lokalerne indrettet med et integreret undervisningsmiljø. Træningslokalet benyttes af både eliteSilkeborg, samarbejdsklubberne, uddannelsesstederne til diverse træningstilbud samt idrætsundervisning.

eliteSilkeborgs fysioterapeuter Thomas Hjort og Asger Skovgaard har kontor og behandlingsrum i trænings- og supportcentret, hvor de også er ansvarlig for at vejlede udøverne i træning.

Fysioterapeuterme er fast tilknyttet Talent Team og elite Akademiet, hvor de bidrager med fysisk træning og vejledning i den almene idrætsundervisning.

eliteSilkeborgs fysioterapeuter kan af udøverne bruges i forbindelse med både træningsoptimering og skadesbehandling.

eliteSilkeborgs fysioterapeut Thomas Hjort har sit kontor og behandlingsrum i trænings- og supportcentret, hvor han også er ansvarlig for at vejlede udøverne i sundhed og træning.

Thomas er fast tilknyttet Talent Team og Silkeborg Sports College, hvor han bidrager med fysisk træning og vejledning i den almene idrætsundervisning, ligesom han sammen med klubbernes egne trænere underviser i et bredt udvalg af holdtræninger.[one_thrid_last]

gegegleæe[/one_thrid_last]

eliteSilkeborgs fysioterapeut kan af udøverne bruges i forbindelse med både træningsoptimering og skadebehandling.

Træning1