SUPPORT 

PLUS 
 

Når du som talent i eliteSilkeborg går på enten Talent Team eller en af Akademiuddannelserne, har du mulighed for, udover at træne målrettet med din sport, at gøre brug af forskellige supportfunktioner, der kan forebygge skader samt at modtage behandling, vejledning og genoptræning, hvis du er blevet skadet.

Med den betydelige træningsmængde, vores talenter udsætter sig selv for, er skader en naturlig og for nogen endda en hyppig ”sten i skoen”.

Vi kan ikke forhindre skaderne helt i at opstå, men vi kan styrke og forebygge samt sikre, at et skadesforløb ikke koster unødig og værdifuld tid for udøveren.

Vi kategoriserer alle vores talenter som top- og planTalenter, hvilket betyder, at du enten har nået den absolutte top indenfor din sport og din aldersgruppe eller har en plan om at nå det.

Som topTalent yder elitesilkeborg en del individuel support, og støtter også økonomisk i vid udstrækning. For planTalenterne er det derimod nødvendigt, at de selv eller deres klub tror så meget på planen, at der på egen hånd investeres i udviklingen.

Da det ikke er økonomisk muligt at yde samme support til både til plan og topTalenter, har vi indført forskellige supportpakker, så du kan tilkøbe den, der passer til dit behov.

Dette betyder således, at der er egenbetaling på følgende ydelser:

 • BASIS-Support 2000,- (Inkluderet i prisen for Talent Team)
  • 2 faste konsultationstider hos eS-support (fysioterapi, kostvejledning mm.) diagnostisering, rådgivning, forløbsafgrænsning og planlægning
  • Holdtræninger for at stabilisere kroppen generelt – og specifikt ift. skader.
  • Kurser i sportsernæring, skadesforebyggelse, mental og fysisk træning.
 • Support+ 2000,- (er du under 18 år, skal dine forældre tegne policen)*
  • Skræddersyede forløb for dig, der er blevet skadet (kun ved henvisning fra egen eller speciallæge)
  • Koordinering mellem forskellige aktører i en evt skadeproces
  • Specialbehandlinger, kiropraktik, laser, massage mv.
  • Sundhedsforsikring, der muliggør et sammensat og skræddersyet forløb hos eS og partnere, men samtidig giver det frie valg som alle andre sundhedsforsikringer tilbyder
  • Pakken indeholder diverse træningsudstyr
  • Der foretages screeninger og analyser af alle der tilkøber pakken

eliteSilkeborg har lavet en support+ pakke, der gør det muligt at fastholde et kontinuerligt forløb, hvis uheldet skulle være ude.

Hvis du deltager i eS-godkendt Akademitræningstilbud og tilkøber Support+, er Basis-support ydelserne gratis.

Eksempel på forløb

 1. Uheld eller overbelastning
 2. Førstehjælp eller skadestue
 3. Konsultér eS gennem aftale med klub, akademi eller talentteam træner
 4. Generel genoptræning eller henvisning fra egen læge eller speciallæge
 5. Hvis der gives henvisning kan du vælge selv at stå for forløbet eller fortsætte hos eS (der kan også være kombinationsløsninger)
 6. Der skræddersys et koordineret forløb
 7. Genoptræningsplan
 8. Opfølgning og evaluering

*Der tages højde for, at unge under 18 ikke kan tegne forsikringerne selvstændigt, og der gives rabat til søskende samt forældre.

Tilmeld dig og dine børn SUPPORT PLUS:

Jeg ønsker at tegne support PLUS sundhedsforsikring gennem eliteSilkeborg, Certus og Dansk Sundhedssikring for:

Firma

Stilling

Efternavn (skal udfyldes)

Dit navn (skal udfyldes)

CPR-nummer (eks.: 010101-0000) (skal udfyldes)

Adresse (skal udfyldes)

Postnummer (skal udfyldes)

By (skal udfyldes)

E-mail (skal udfyldes)

Antal børn (skal udfyldes)

Barn 1

Navn

CPR-nummer (eks.: 010101-0000)

Hvordan er barnet tilknyttet eS?

Hvilken klub er barnet tilknyttet?

Hvis anden, hvilken?

Barn 2

Navn

CPR-nummer (eks.: 010101-0000)

Hvordan er barnet tilknyttet eS?

Hvilken klub er barnet tilknyttet?

Hvis anden, hvilken?

Barn 3

Navn

CPR-nummer (eks.: 010101-0000)

Hvordan er barnet tilknyttet eS?

Hvilken klub er barnet tilknyttet?

Hvis anden, hvilken?