eliteSilkeborg udbyder i løbet af året en række aktiviteter for både udøvere, trænere, samarbejdspartnere og andre interesserede.

Af træningsrelaterede aktiviteter kan nævnes diverse holdtræninger for medlemsklubbernes erklærede talenter samt elever på Talent Team og eliteAkademiet og ekstraordinære træninger uden for skoletiden for alle interesserede.

Aktiviteterne for eliteSilkeborgs talenter foregår primært i skoletiden og varetages dermed i tæt samarbejde mellem eliteSilkeborg og udøvernes trænere i de forskellige klubber, mens fritidsaktiviteterne ligger på aftener og i skoleferier og udelukkende varetages af eliteSilkeborg.

Træningslokalet er i formiddagstimerne forbeholdt eliteSilkeborgs aktiviteter med Talent Team, eliteAkademiet samt øvrige eliteudøvere.

Onsdag formiddag er træningscentret forbeholdt undervisning for elever på College360. I dette tidsrum er der dog også mulighed for behandling.

Holdtræninger med eliteSilkeborg: 


  • Basistræning
  • TRX
  • 
Stabilitet
  • 
Eksplosivt
  • Skadesforebygggende træning
  • 
Bevægelighed og mobilitet
  • 
Stræk og foamroll