Talentrejsen

I september 2018 søsatte eliteSilkeborg i samarbejde med Eliteidræt Aalborg, Randers kommune, Elite Sport Akademi Aarhus og Herning Elite mentaltræningskonceptet, Talentrejsen.

Talentrejsen er et aldersrelateret mentaltræningskoncept for folkeskolens talentklasser, som i samarbejde med Team Danmark er skabt til at fremme et udviklings-mindset og styrke unge talenters evne til at anvende mentale færdigheder i praksis.

Formålet er at styrke den integrerede indsats mellem skole, klub og hjem for at eleverne kan tilegne sig et ’talentudviklings-mindset’.

Konceptets styrke ligger i at omgivelserne omkring de unge talenter klædes på til at varetage arbejdet med life skills og basale mentale færdigheder. Lærerne i talentklasserne får dermed konkrete redskaber til at klæde eleverne mentalt på til at håndtere livet som talent og senere hen elitesportsudøver.

19/20

Siden skoleåret 2018/19 har man i de 5 elitekommuner med stor succes implementeret Talentrejsen som et pilotprojekt.

Derfor inviteres elitekoordinatorer i landets elitekommuner med til startskuddet på TALENTREJSEN torsdag d. 24/1 i Frederica Idrætscenter.